Voordelen Nucleus (kern) achtig samengevat

  • Uniek inzicht in gedrag en handelen
  • Snelle methode
  • Onze ervaring laat oplossing van de klachten dan blijvende verbetering zien
  • Géén symptoombestrijding
  • Assertiviteit, een beter geheugen en innerlijke rust zijn prettige bijverschijnselen
  • Verbetering van het werkklimaat
  • Na het veranderen van het gevoel, verandert het gedrag en het denken vanzelf

De methodiek is breed inzetbaar in de maatschappij.
Momenteel wordt de nucleus methode gebruikt in reïntegratie trajecten, persoonlijke ontwikkeling, bij traumaverwerking en traumatrainingen voor beroepen met verhoogde risico’s, bij slachtoffers van geweld en (seksueel) misbruik en in coaching- en trainerstrajecten. Leraren en leraressen integreren deze methode bij het omgaan met stagnaties of gedragsproblemen bij leerlingen.

Sinds 2015 is binnen de kraamzorg is de EHBB (eerste hulp bij bevallingen) geaccrediteerd.

Vanaf 2017 is de Nucleus Coach opleiding geaccrediteerd voor vakbekwaamheid met 20 accreditatiepunten
binnen SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers).

In 2019 is de module Nucleus Coach Introspectie geaccrediteerd binnen de KTNO.

Voor welke zorgverleners is de Nucleus methode toepasbaar en te integreren:

Zorgverleners zoals therapeut, coach, mentor, zorgverlener, vertrouwenspersoon, verpleegster, verpleger, loopbaanbegeleider, intermediair, HR medewerker, leraar, lerares, verloskundige, kraamverzorgster, vertrouwenspersoon, mediator, gewichtsconsulent, fysiotherapeut, managers of leidinggevenden (in de zorg). Of als je zelf coach zou willen worden en nog geen ervaring hebt: Zou je als zorgverlener graag ook zelf meer in balans willen blijven en (on)begrepen energielekken willen dichten en mogelijk je eigen coachvaardigheden willen vergroten?

Hoe draagt deze scholing bij tot jouw beroepsrelevante deskundigheidsbevordering:

• Jouw bijdrage leveren aan verrassende gedragsveranderingen
• Zoals toename assertiviteit, vergroten van zelfredzaamheid, meer ontspannen, gelukkiger voelen, fitter zijn, meer energie ervaren, toename zelfwaardering
• Als zorgverlener kun je en durf je weer of beter te voelen
• Doordat je als zorgverlener beter in balans blijven kun je jouw werkplezier en energie beter behouden
• Als zorgverlener kun je beter onderscheiden wat van jou is en wat van de ander
• Je leert je gevoel beter inzetten in je werk
• Je leert je werk nog meer vanuit je hart te doen door vermindering negatieve denkpatronen
• Moeiteloos je eigen doelstellingen bereiken
• Je stapt niet meer telkens in dezelfde valkuil waar door je jouw energie behoud
• Communicatie verbeterd, jouw boodschap komt beter aan bij de ander
• Verminderen van irritatie, onrust bij bepaalde mensen die je begeleid en inzicht krijgen in waar dit mee te maken heeft
• Inzicht in eigen (on)begrepen (lichamelijke) klachten en mogelijk vermindering hiervan
• Iemand wil veranderen maar het lukt niet ondanks jouw begeleiding, dit doorbreken
• Verbetering van jouw slaappatroon en uitgerust wakker worden
• Je eigen onbewuste drijfveren ontdekken en daardoor zichzelf beter kennen
• Bij nieuwe ervaringen herhaalt het oude trauma zich niet meer
• Door behoud van fitheid wordt ziekteverzuim voorkomen
• Voorkomen van terugval in dezelfde klachten of valkuilen